Takuro Yoshida new album “Gogo no Tenki”

Veteran of the Japanese music scene Takuro Yoshida has released a new album “Gogo no Tenki” on 6-20-2012. Takuro released his debut single “Imeji no Uta / Maku II” on June 1, 1970.

Gogo no Tenki (6-20-2012)
1. BOKU NO MICHI
2. KINOU NO KUMO JA NAI
3. BOJOU
4. KIKEN NA KANKEI
5. KONO KAZE
6. SEIRYUU(CHICHI HE)
7. KOI HA DOKO HE ITTA
8. IMASARA I LOVE YOU
9. THAT`S IT YATTA NE
10. DANSHI NO BAAI

Links
Takuro Yoshida Official (avex)
J-Pop World News and Comments Homepage
J-Pop World Homepage

Tags: ,

Leave a Reply